Mundurat eman ninduzun

Hitzak - Auteur
XALBADOR

Musika - Compositeur
Benito LERTXUNDI

> Les paroles :

Ama, nola zure belaunetan nindadukazun denboran
Utz nezazu zure bularrean burua pausa dezadan.
Ene bihotzak zer sendi duen nahi baiterautzut erran,
Zure ezpain sakratuetarik ikasi nuen mintzairan.

Ene deia amodioaren bitartez zinuen entzun,
Eta gero oinazen erdian mundurat eman ninduzun.
Biziaren grazia lehenik, gero hoinbertze maitasun,
Berant jakin dut, ama maitea, zendako eman dautazun.

Adierazi zerautanean odolak bere mintzoa,
Berriz gogoratu zitzerautan, o ama, zure altzoa.
Bai ta zure bularretik hartu esne on haren gozoa,
Orduz geroztik zurea naukan ene izaite osoa.

oh oh oh ...

kantuak / liste des chants

www.baionan-kantuz.com